bgflag gerbeuflag
Съдебна палата - Варна

СЪДЕБНИ АКТОВЕ


Портал за достъп до съдебни дела

на Апелативен район Варна


История на съдебното дело във Варна

palata

гр.Варна9000
пл. “Независимост” 2


Работно време с граждани:
09:00 - 17:00 ч.


phoneТелефонен
указател


e-maile-mail: vnaps@appealcourt-varna.org

РЕГИСТРАТУРА:

registratura@appealcourt-varna.org

ЕЛЕКТРОННИ ПОЩИ НА ОТДЕЛЕНИЯТА:

ТО: to@appealcourt-varna.org

НО: no@appealcourt-varna.org

ГО: go@appealcourt-varna.org

facebook

 

посетете

Новата интернет страница на Апелативен съд - Варна

            Варненският апелативен съд е третият по големина в страната сред съдилищата от своя ранг. С решение на Висш съдебен съвет от декември 1997 година се създават апелативните съдилища и апелативни прокуратури в София, Велико Търново, Пловдив, Варна и Бургас. Дейността на Апелативните съдилища е регламентирана в Закона за съдебната власт,  според който те разглеждат делата, образувани по жалби и протести срещу първоинстанционните актове на окръжните съдилища в неговия съдебен район.            
            На 21.01.1998 г с решение Висшия съдебен съвет определя в съдебния район на Варненски апелативен съд да бъдат окръжните съдилища Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра.
            Апелативният съд осъществява организационно ръководство за усъвършенстване на дейността на изброените по-горе съдилища, извършва периодично ревизии на работата им, анализира и обобщава както своята практика, така и тази на  окръжните съдилища от съдебния район, организира повишаването на квалификацията на сидиите.
            Варненският апелативен съд се състои от граждански, търговски и наказателни отделения.
            За поредна година Варненският апелативен съд отчита изключително нисък процент на отложени дела - показател, който има пряко отношение към бързото решаване на делата. Апелативният съд във Варна е с най-нисък процент отложени дела в страната, сочи националната статистика.
            Председател на АС – Варна:

съдия Божидар Манев /1998-2004/

съдия Виолета Бояджиева /2004 – 2013/

съдия Ванухи Аракелян /2014 – сега/